Hente/levere på skolen? Kjør helt fram!

Hente/levere på skolen? Kjør helt fram!

Til deg som henter/leverer barna på skolen!

Når mange kommer med bil samtidig, ser vi det oppstår potensielt farlige situasjoner.
Dette kan bli bedre ved at ALLE  kjører helt fram til UTKJØRSELEN før de stopper og slipper av/på. Fint om dere ikke kjører forbi hverandre, men har litt tålmodighet. Samtidig er det viktig at elevene er klare til avstigning når dere ankommer skolen. Køen kan ikke bli stående dersom dette skal fungere.

De foreldrene som ønsker å vente i bilen sammen med barna til det ringer inn, MÅ parkere ved parkeringsplassen ved Lurahallen.

Biler må heller ikke blokkere gangveien inn til skolen, da elevene som sykler bruker denne.

Dersom alle passer på dette, blir dette en trygg og god situasjon for både dere og elevene =)

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©