Når skal en teste seg og når skal en være hjemme?

Når skal en teste seg og når skal en være hjemme?

Det er krevende å rådgi i den pandemisituasjonen vi er i med skiftende smittetall og stadig skiftende råd. FHI har kommet med råd.

Kommuneoverlegene i Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå går ut med følgende råd til skoler og barnehage:

Alle med nyoppståtte luftveissymptom (inkludert sår hals eller neseforkjølelse) eller som mistenker at de er smittet av covid-19, bør teste seg. En skal være hjemme fram til negativ test foreligger og en er i god form. En trenger altså ikke være helt symptomfri så lenge testen er negativ. Dersom en blir helt symptomfri før testsvaret foreligger, kan en gå på skole/jobb.

Barn i barnehage og barneskole med lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme et par dager før testing. Ved rask bedring kan de gå tilbake til barnehage/skole uten å teste seg. Barn med rennende nese som eneste symptom, som elles er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke holdes hjemme eller testes.

For ungdom i ungdomsskole (og videregående skole) gjelder som under avsnitt 1, altså som for voksne.

Det er fortsatt rom for tolkning, men vi håper dette presiserer noe.

Hovedpoeng er:

  • Isolert snue hos barn krever ikke testing eller krav om å være hjemme
  • For både voksne og barn gjelder at en må ha negative test før en går tilbake til skole/barnehage/jobb med symptomer, og symptomene skal være lette og i bedring. Dette kan begrunnes med at det for tiden er lav Covid-19-smitte i befolkningen i vårt distrikt (liten neg. prediktiv verdi) og at det er usikkert hvor mye annen luftveissmitte en hindrer spredningen av, ved å holde folk hjemme til fullstendig symptomfrihet (som har betydning for totalfraværet i befolkning)
  • Mest sannsynlig vil rådene igjen endre seg om covid-19-tallene øker

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©