Gjenbruk i kunst og håndverk!

Gjenbruk i kunst og håndverk!

Før høstferien hadde vi et prosjekt i kunst og hånverk som vi kalte for «Prosjekt bærekraft»

I prosjekt bærekraft lærte vi om hva vi kan gjøre for å ta vare på naturen, slik at de som kommer etter oss skal ha det like bra som oss!

Vi har vært ute og plukket søppel og laget kunst av det. Kunsten kalles recycle-art.

Til sist jobbet vi med gjenbruk. Vi laget gamle t-skjorter om til nye handlenett!

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2020©