Natursti

I dag har vi hatt natursti med repetisjonsoppgaver på 3. trinn. Kjekt med undervisning ute!

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2020©