Når skal elever være hjemme grunnet mistanke om koronavirus

Når skal elever være hjemme grunnet mistanke om koronavirus

Vi får en del spørsmål angående når elever skal holde seg hjemme grunnet mistanke om korona og når de kan komme tilbake på skolen. Vi forholder oss til Veilederne som er utarbeidet for barneskole og ungdoms-/videregående skole. Vi vil også vise til FHI sine sider som er presiserer noe mer om når elever kan være på skolen (FHI sine råd).

Et av grunnpilarene i hindring av smitte er at «syke skal ikke være på skolen». Det er viktig at dette blir overholdt. Vi må legge til rette for at ingen skal bli smittet av korona her på skolen, men vi er også helt avhengig av at ansatte ikke blir påført andre typer smitte som fører til at de må være hjemme. Vi ber dere derfor om at dere følger reglene for når elevene skal være hjemme.

Elever som har symptom på luftveisinfeksjon skal være hjemme. Dette gjelder også milde symptom. De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter kan også forekomme. Eleven skal være hjemme inntil de er symptomfri.

Ved langvarig fravær vil elevene ha rett på opplæring hjemme. Ta kontakt med kontaktlærer for å avklare dette. Vi vil ellers oppfordre til å følge med på ukeplaner for å ha skolearbeid til elevene som er hjemme med milde symptom.

For elever på barneskolen: Noen barn kan ha restsymtom etter gjennomgått luftveisinfeksjon (for eksempel rennende nese eller sporadisk hoste). Disse kan komme tilbake dersom tilstanden er avklart, allmenntilstanden er god og eleven er i sin vanlige form.

Fravær på ungdomsskolen: I perioden fra 24. august til 31. oktober vil ikke fravær grunnet helse blir ført på vitnemålet. Eleven må ha med erklæring fra foresatt.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2020©