Kontaktlærere 2020-2021

Kontaktlærere 2020-2021

 1. Klasse: Kristine Evjen
 2. Klasse: Malene Egeland
 3. Klasse: Inger Gilje og Ingrid Kristine Bø-Sande
 4. Klasse: Anders Noraberg og Hanne Osen
 5. Klasse: Gunnlaug Bø og Nancy Sandanger
 6. Klasse: Synnøve Minnesjord og Øystein Fosse
 7. Klasse: Steinar Solberg og Synnøve Lodden
 8. Klasse: Dagun Ones Lura og Mariann Vågen Waaler
 9. Klasse: Astrid Louise Eng Jakobsen og John Erik Thommassen
 10. Klasse: Fredrik Askeland og Kristine Tungland

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

 • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2020©