Søkere til 1. klasse kan fortsatt søke!

Søkere til 1. klasse kan fortsatt søke!

Merk at 1. juni er søknadsfrist til grunnskolen! Det er unntak for elever som velger skole for første gang, så som elever til 1. klasse. Disse kan søkes frem til skolestart. Men for alles del bør det søkes snarest!

Ordinær frist er 1. januar, og frem til 1. juni tas elever opp så lenge det er kapasitet. Neste mulighet for å starte er neste skoleår, altså august 2021. Se ellers mer (og unntak) i inntaksreglementet.

Ønsker dere en omvisning på skolen eller en prat med noen om skolen, ta kontakt snarest!

Ønsker du å sikre deg plass, søk straks her =)

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2020©