Skole for 1. til 4. klasse + SFO åpner igjen 27. april

Skole for 1. til 4. klasse + SFO åpner igjen 27. april

Mer om dette kommer vi tilbake til etter at vi har mottatt retningslinjer fra Udir.

Foreløpig vet vi ikke når de eldre trinnene får begynne.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2020©