Oppdatert; liste over samfunnskritiske funksjoner – rett til tilsyn

Oppdatert; liste over samfunnskritiske funksjoner – rett til tilsyn

Fra nå av er også ansatte i skole på 1. til 4. trinn og ansatte i barnehage i denne kategorien.

Det betyr at barn under 12 år av foreldre i denne kategorien kan ha rett til tilbud i skole/SFO (eller barnehage).

Vi ber dere ta kontakt med skolen snarest dersom dette er aktuelt for dere!

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2020©