Fortsatt stengt skole

Det er vedtatt at skolen holder stengt til over påske. Det er også avklart at eksamen for grunnskoler blir avlyst. Følg gjerne med på Utdanningsdirektoratets sider for oppdatert info om korona-situasjonens konsekvenser for skole og barnehage.

Under er epost fra rektor sendt til alle hjemmene tidligere i uka:

Som sikkert de fleste av dere allerede har fått med dere, så har regjeringen bestemt at skolene forblir stengt til etter påske. Ordningen med hjemmeundervisning fortsetter derfor slik som det har vært den siste uken. Av de tilbakemeldingene jeg har fått på undersøkelsen jeg sendte ut tidligere i dag, ser det ut til at både mengden arbeid og kommunikasjonen mellom skole-hjem i hovedsak fungerer bra. Opplegget blir derfor i all hovedsak videreført. Jeg vil oppfordre dere til å ta kontakt med lærerne dersom det er noe dere lurer.

Når det gjelder 10. klasse, så blir dette en ganske annerledes avslutning av grunnskolen enn det som er vanlig. Utdanningsdirektoratet legger likevel opp til at standpunktkarakterer og eksamen går som normalt. Det er derfor svært viktig at elevene leverer inn det de skal gjøre i hjemmearbeid for tiden, og at de møter til avtalte vurderingssituasjoner. Manglende innleveringer medfører fort at en ikke får nok grunnlag for å kunne sette en standpunktkarakter. Elevene har fulgt opp dette på en svært god måte fram til nå, så dette var bare en påminnelse.

Det nærmer seg snart påske og vi skal få minnes Jesus frelse for oss mennesker. Jeg vil derfor minne om ordene i Jesaja 53. «Ved hans sår, fikk vi legedom»

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2020©