Be Salme 91 i like mange dager

Be Salme 91 i like mange dager

Kanskje du allerede har lest/bedt Samle 91 i disse tider? Det er ufattelig rikt å kunne vende seg til den allmektige Gud når nød og ulykke rammer.

Og Gud kan gripe inn. Hans tanker kjenner ikke vi.. Men vi vet «Hans mål er dette ene; barnets sanne vel, alene» (fra Ingen er så trygg i fare)

Til inspirasjon kan du lese hva som skjedde under Ebola-epedimien når folk samlet seg om å be Salme 91.

Hans trofasthet er skjold og vern

‘Den som sitter i Den Høyestes ly, som bor i Den Allmektiges skygge, han sier til Herren: Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til! For han frir deg fra fuglefangerens snare, fra ødeleggende pest. 4 Med sine vingefjær dekker han deg, og under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet er skjold og vern. Du skal ikke frykte for nattens redsler, for pil som flyr om dagen, for pest som går fram i mørket, for sott som ødelegger ved middagstid. Om tusen faller ved din side og ti tusen ved din høyre hånd – til deg skal det ikke nå. Du skal bare se det med dine øyne, se hvordan de ugudelige får sin lønn. For du, Herre, er min tilflukt! Den Høyeste har du gjort til din bolig. Intet ondt skal ramme deg, og ingen plage skal komme nær til ditt telt. For han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier. De skal bære deg på hendene, så du ikke skal støte din fot på noen stein. På løve og hoggorm skal du trå, du skal tråkke ned unge løver og slanger. For han henger fast ved meg, og jeg vil redde ham. Jeg vil sette ham trygt på et høyt sted, for han kjenner mitt navn. Han skal påkalle meg, og jeg vil svare ham. Jeg er med ham i nøden, jeg vil fri ham ut og ære ham. Med et langt liv vil jeg mette ham og la ham skue min frelse. ‘

Salmene 91:1-3,5-16

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2020©