Tilsyn av barn/elever på skolen/SFO i Korona-perioden

Tilsyn av barn/elever på skolen/SFO i Korona-perioden

Barn (under 12 år) av foreldre med samfunnskritiske funksjoner som ikke har mulighet til å organisere tilsyn selv, har rett til å sende barn på skole og SFO.

De som har slikt behov, må få bekreftelse fra arbeidsgiver for dette og levere til skolen. For de som arbeider turnus må vi også ha bekreftelse på hvilke dager/tider det er behov for tilsyn. (Det er altså ikke mulighet for tilsyn utenom arbeidstida)

Udir skriver følgende:

Skole- og barnehageeiere har ansvar for å sørge for et tilbud til barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver.

Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet begrenses så mye som mulig. Beredskapslinjen i kommunen har fullmakt til å avgrense eller utvide tilbudet.

Det er to muligheter for å få tilbud:

  1. Personell i kritisk samfunnsfunksjon
  2. Personell med andre virksomhetskritiske oppgaver (f.eks. reparere teknisk utstyr på sykehus). 

For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at:

  • Barnet skal være under 12 år.
  • Barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner og/eller andre virksomhetskritiske oppgaver.
  • Det ikke finnes andre muligheter for barnepass.
  • Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©