Lura IL – Fysisk aktivitet for alle!

På forespørsel fra foreldre vil vi informere om at Lura ILs tilbud også gjelder for elever på Tryggheim Forus.

Foruten tilbudet i vedlagt flyer, Har Lura IL såkalt FFO; Fotball og FritidsOrdning på tirsdager og torsdager etter skoletid til 1600. Dette kan være et alternativ/supplement til SFO..

Lura IL benytter gymsalen til Tryggheim Forus for flere av sine tilbud, og har et godt samarbeid!

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©