Lucia!

Se bilder fra det fine Lucia-toget som gikk gjennom gangene på skolen i dag. Elevene i 1. og 2. klasse sang og delte ut lussekatter som ungdomsskoleelever hadde bakt i mat og helse.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©