Gjevt besøk!

Gjevt besøk!

I dag hadde Tryggheim Forus besøk av Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan, Sandnes Krf og andre Krf-politikere. Vi er takknemlige for at de våker over og fremmer friskolenes interesser.

Det er bra at det kjempes for bedre rammevilkår, f.eks at kapital-(husleie-)tilskudd blir økt. Men enda viktigere er det at vi har politikere som løfter frem prinsippielle saker som tros- og ansettelsesfrihet.

Takk til Krf som inviterte seg selv for å høre og se hvordan vi har det!

Det er også kjekt for oss å kunne melde tilbake til lokalpolitikerne at samarbeidet med vertskommunen Sandnes fungerer veldig bra! Vi husker med glede da AP-ordfører Wirak var på åpningsfesten i «nytt» skolebygg for 6-7 år siden, og sa at «slike skoler vil vi ha i Sandnes»! Det er godt å være ønsket – og vi er overbevist om at vi som kristen friskole også har noe å tilføre samfunnet!

Krf-delegasjonen på omvisning Tryggheim Forus VGS.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©