Åpningsfest onsdag 4. sept. kl. 1800!

Åpningsfest onsdag 4. sept. kl. 1800!

Velkommen til åpningsfest for barne- og ungdomsskole onsdag 4. september kl. 1800. Familie og venner er hjertelig velkommen!

Festen starter i gymsalen. Det blir blant annet elevinnslag og andakt av Kolbjørn Bø. Etter samlingen blir det sosialt felleskap med kaffi/saft og noe å spise.

Festen regnes som halv skoledag og er derfor obligatorisk for alle elever.

PS: Som vanlig ber vi alle hjem ta med mat (som kan spises uten tallerk), nok til seg og sine. Fatet settes på fellesbord i all-rommet. Skolen ordner med saft og kaffi.

Hjertelig velkommen!

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©