Søk skoleplass nå! Fortløpende opptak frem til skolestart.

Søk skoleplass nå! Fortløpende opptak frem til skolestart.

Vi minner om ordinær søknadsfrist for skoleplass som var 1. januar. Da startet opptak av elever for påfølgende skoleår.

Etter fristen tas elever opp forløpende så lenge det er kapasitet.

Flere klasser er nå (nesten) fulle. Barnetrinnene flest ledige plasser.

Vi anbefaler også å søke nå selv om det er flere år frem i tid til skolestart/-bytte.

Søk skoleplass her!